Klachten

Wij streven naar 100% klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen via onderstaand klachtenformulier. U kunt ons ook mailen (info@marasol.nl) of bellen met 040-3080408.

Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij beantwoorden uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar we bij zijn  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).